Harmonogram

22.08
- 6.09
Nabór zgłoszeń konkursowych
9.09
Wybór laureatów przez Kapitułę
17.09
- 27.09
Głosowanie publiczności
29.09
Ogłoszenie wyników Plebiscytu