Do plebiscytu Lider Dostępnych Wydarzeń kandydatów zgłosić może każdy, kto ukończył 18. rok życia.

Laureatem może zostać organizator dostępnych wydarzeń, który spełnia poniższe kryteria: prowadzi działalność i promocję na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Wydarzenie dostępne to takie, w których poprzez zapewnienie odpowiednich warunków może wziąć udział jak największa liczba osób ze szczególnymi potrzebami.
Wydarzenia dostępne to takie, w których zapewnia się usługi dostępności jak np. audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na język migowy, pętlę indukcyjną, asystę, miejsce wyciszenia, warunki przyjazne sensorycznie i które są dostępne architektonicznie, informacyjno-komunikacyjnie, cyfrowo.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 22.08 do 04.09. Kandydatów zgłosić można:
elektronicznie lub papierowo:
ELEKTRONICZNIE: za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.wydarzeniadostepne.pl
PAPIEROWO: za pomocą formularza dostępnego: na stronie: www.wydarzeniadostepne.pl wysyłka na adres e-mail: plebiscyt@kulturabezbarier.org lub dostarczenie (pocztą lub osobiście) do siedziby Fundacji Kultury bez Barier, ul. Batalionów Chłopskich 76 m 70 (01-308) Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Lider Dostępnych Wydarzeń – plebiscyt”.

Głosować może każdy, kto ukończył 18. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo.

Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu. Jedna osoba może zagłosować tylko raz na Finalistów wybranych przez Kapitułę i zaprezentowanych na stronie Plebiscytu.

Nominacje można zgłaszać od 22.08 do 4.09, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Organizatora).

Głosowanie trwa od 12.09 do 25.09, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Organizatora).

Głosować można:
– elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.wydarzeniadostepne.pl
Wypełnione formularze papierowe można:
– wysłać elektronicznie na adres e-mail: plebiscyt@kulturabezbarier.org lub
– dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Fundacji Kultury bez Barier, ul. Batalionów Chłopskich 76 m 70 (01-308) Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Lider Dostępnych Wydarzeń-plebiscyt”.

Wyniki głosowania ogłosimy na uroczystej Gali, 29 września 2022 r. w Warszawie oraz poinformujemy o nich na stronie internetowej: www.wydarzeniadostepne.pl, a także w mediach społecznościowych Fundacji Kultury bez Barier.