Lider Dostępnych Wydarzeń

Idea

Warszawa to nasze miasto. Miasto, w którym dzieje się wiele wydarzeń, w tym najwięcej w Polsce wydarzeń dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Za tymi wydarzeniami stoją organizatorzy – instytucje, organizacje pozarządowe, firmy. To Oni sprawiają, że MOŻEMY razem spotykać się na tej samej widowni, na tych samych wydarzeniach. To oni umożliwiają spotkanie i dyskusje o otaczającym nas świecie.

Czas ich docenić!

Plebiscyt Lider Dostępnych Wydarzeń pokazuje organizatorów wydarzeń w Warszawie, w których może wziąć udział jak najwięcej osób ze szczególnymi potrzebami. 

Pomóżcie nam odnaleźć i nagrodzić najlepszych!

Harmonogram

22.08
- 6.09
Nabór zgłoszeń konkursowych
9.09
Wybór laureatów przez Kapitułę
17.09
- 27.09
Głosowanie publiczności
29.09
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Laureaci plebiscytu Lider Dostępnych Wydarzeń 2022

  • Orange Warsaw Festival
  • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • Teatr 21
  • Mazowiecki Instytut Kultury
  • TR Warszawa

Plebiscyt Lider Dostępnych Wydarzeń w PJM

Kapituła

Kamila Wróblewska - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Kamila Wróblewska

Wydział Dostępności Urzędu m.st. Warszawy, ekspertka ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej i wydarzeń. Odbiorczyni wydarzeń dostępnych dla osób słabowidzących.

Robert Więckowski - Wiceprezes Fundacji Kultury bez Barier, pomysłodawca i organizator wielu dostępnych wydarzeń, kulturoznawca

Robert Więckowski

Wiceprezes Fundacji Kultury bez Barier, pomysłodawca i organizator wielu dostępnych wydarzeń, kulturoznawca, dziennikarz, trener i ekspert z zakresu dostępności. Konsultant audiodeskrypcji. Odbiorca wydarzeń dostępnych dla osób niewidomych.

Marcin Halicki - Prezes Fundacji Mili Ludzie w Poznaniu.

Marcin Halicki

Prezes Fundacji Mili Ludzie w Poznaniu. Pomysłodawca i realizator dostępnych wydarzeń. Trener i ekspert z zakresu dostępności. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, członek Zespołu ds. Dostępności Urzędu Miasta Poznania.

Bogumiła Siedlecka-Goślicka - Twórczyni internetowa znana jako Anioł Na Resorach

Bogumiła Siedlecka-Goślicka

Twórczyni internetowa znana jako Anioł Na Resorach, aktywistka, kobieta niebojąca się spełniać marzenia. Odbiorczyni wydarzeń dostępnych dla osób poruszających się na wózkach.

Daniel Kotowski - Artysta wizualny, performer. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Daniel Kotowski

Artysta wizualny, performer. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Współpracował z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerią Arsenał w Białymstoku. Odbiorca wydarzeń dostępnych w polskim języku migowym.

Anna Lewandowska - Dziennikarka, prowadząca "Czerwony dywan" w Pytaniu na Śniadanie TVP2. Mama niepełnosprawnego 9-letniego Leona. Odbiorczyni wydarzeń dostępnych dla dzieci.awie

Anna Lewandowska

Dziennikarka, prowadząca „Czerwony dywan” w Pytaniu na Śniadanie TVP2. Mama niepełnosprawnego 9-letniego Leona. Odbiorczyni wydarzeń dostępnych dla dzieci.

FAQ

Do plebiscytu Lider Dostępnych Wydarzeń kandydatów zgłosić może każdy, kto ukończył 18. rok życia.

Laureatem może zostać organizator dostępnych wydarzeń, który spełnia poniższe kryteria: prowadzi działalność i promocję na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Wydarzenie dostępne to takie, w których poprzez zapewnienie odpowiednich warunków może wziąć udział jak największa liczba osób ze szczególnymi potrzebami.
Wydarzenia dostępne to takie, w których zapewnia się usługi dostępności jak np. audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na język migowy, pętlę indukcyjną, asystę, miejsce wyciszenia, warunki przyjazne sensorycznie i które są dostępne architektonicznie, informacyjno-komunikacyjnie, cyfrowo.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 22.08 do 04.09. Kandydatów zgłosić można:
elektronicznie lub papierowo:
ELEKTRONICZNIE: za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.wydarzeniadostepne.pl
PAPIEROWO: za pomocą formularza dostępnego: na stronie: www.wydarzeniadostepne.pl wysyłka na adres e-mail: plebiscyt@kulturabezbarier.org lub dostarczenie (pocztą lub osobiście) do siedziby Fundacji Kultury bez Barier, ul. Batalionów Chłopskich 76 m 70 (01-308) Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Lider Dostępnych Wydarzeń – plebiscyt”.

Głosować może każdy, kto ukończył 18. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo.

Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu. Jedna osoba może zagłosować tylko raz na Finalistów wybranych przez Kapitułę i zaprezentowanych na stronie Plebiscytu.

Nominacje można zgłaszać od 22.08 do 4.09, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Organizatora).

Głosowanie trwa od 12.09 do 25.09, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 15.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Organizatora).

Głosować można:
– elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.wydarzeniadostepne.pl
Wypełnione formularze papierowe można:
– wysłać elektronicznie na adres e-mail: plebiscyt@kulturabezbarier.org lub
– dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Fundacji Kultury bez Barier, ul. Batalionów Chłopskich 76 m 70 (01-308) Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Lider Dostępnych Wydarzeń-plebiscyt”.

Wyniki głosowania ogłosimy na uroczystej Gali, 29 września 2022 r. w Warszawie oraz poinformujemy o nich na stronie internetowej: www.wydarzeniadostepne.pl, a także w mediach społecznościowych Fundacji Kultury bez Barier.